Kariéra

Otevřít menu

Práce ve firmě Pfeifer

Pfeifer GroupPráce ve firmě Pfeifer

Za tím si Pfeifer stojí

Pfeifer patří k velkým tradičním podnikům evropského dřevařského průmyslu. Od roku 1948 je naší filozofií vášeň pro dřevo. Toto vystihuje i naše motto „Passion for Timber“. Našich 2.000 zaměstnanců přetváří surovinu s neutrálním obsahem CO₂ na vysoce hodnotné portfolio produktů.

Hospodárnost a udržitelnost

Naším krédem je: Vyrábět výrobky s přidanou hodnotou pro naše zákazníky. A udržovat současně uzavřený hodnototvorný řetězec – 100 % suroviny dřevo je zpracováno díky neustálým inovacím, a ani tříska nezůstává nevyužita. Takto vytváříme vhodné klima hospodárnosti a udržitelnosti přírodních zdrojů. Pro naše partnery na trhu, naše zaměstnance, naše zákazníky, i naši firemní skupinu. A nakonec i pro naše životní prostředí.

Rodinné struktury

Pfeifer je ze 100% rodinným podnikem již třetí generace. Toto utváří myšlení a jednání skrze všechny činnosti a oblasti naší firemní skupiny. Nízká hierarchie, štíhlé struktury a rychlé rozhodovací cesty charakterizují skupinu Pfeifer Group. S výsledkem nebývalé flexibility a hospodárnosti.

Stálost jako cíl

Základní podnikatelské myšlení a jednání skupiny Pfeifer vyžaduje inovace a schopnost dělat změny. Ve všech našich rozhodnutích sledujeme dlouhodobě stanovenou strategii, stálost je jedním z našich základních cílů. Úspěch chápeme jako výsledek této základní orientace na hodnoty.

Naši zaměstnanci

Rodinný ráz podnikové struktury skupiny Pfeifer Group je vidět především ve styku s našimi nejdůležitějšími silami – našimi zaměstnanci. Jsme hrdí na to, že můžeme nabídnout 2.000 lidem jisté a dlouhodobé pracovní místo.

Chytit se příležitosti

Mnoho důležitých pracovníků u nás pracuje již několik let, to podtrhuje naše porozumění vzájemné loajality a oboustranné důvěry. Pracovat pro Pfeifer znamená: pracovat a růst společně S NÁMI. Jsme partnerem v týmu, který hledá, rozpozná a podporuje potenciál.
Vlastní iniciativa je velmi vítána.

Nést odpovědnost

My jako zaměstnavatel podporujeme ochotu převzít odpovědnost. Kdo se staví výzvám, sbírá cenné zkušenosti. Do toho vývojového procesu patří téměř neodvratně i chyby. My ale nevnímáme chybná rozhodnutí jako nedostatek. Spíše představují společníka na cestě k lidské vyspělosti a profesní kompetentnosti.

Jistota perspektivy

Jako zaměstnavatel nabízíme především perspektivu. Při každodenní práci se orientujeme na principy podpory a uznání. Ochota ke vzdělávání se a učení se něčeho nového je samozřejmou součástí individuálně sestavených modelů kariéry a cíleného rozvoje.

Výkon se vyplatí

Společně hledáme ta nejlepší řešení pro naše zákazníky. Nároky na kvalitu, které jako skupina Pfeifer Group zastáváme, jsou vysoké. Ale také naše připravenost, odměnit nasazení pomocí nadprůměrných náhrad a atraktivního prémiového systému. U Pfeifera je nastaven již několik desetiletí model odměn, který odpovídá základním požadavkům trhu: Výkon se musí zaplatit. A u nás tomu tak opravdu je!

Pfeifer Group na Instagramu a Facebooku

Ucházejte se o zaměstnání u firmy Pfeier právě teď

Pokud jsme vzbudili Váš zájem, těšíme se na Vaši žádost!
Použijte náš praktický online formulář nebo nám pošlete Vaše osobní podklady. Těšíme se na osobní setkání s Vámi.

Mám zájem o zaměstnání Všechny otevřené pozice

Mohlo by Vás zajímat

Vedení společnosti Pfeifer

Imst

více

Pfeifer v číslech

Čísla a fakta

více

Další otázky?

FAQs

více