Passion for Timber

Kontakt

Eticka Linka

Všeobecné informace k etické lince

Na základě směrnice EU, zvané "etická linka", o ochraně osob, které oznamují porušování unijního práva, musí firmy o určité velikosti zřídit kanál pro oznamovatele. Společnost Pfeifergroup vám poskytuje přiložený formulář pro důvěrné nahlášení jakéhokoli porušení.

Cílem této směrnice je pomoci právu Unie dosáhnout průlomu definováním společných minimálních standardů a odvrátit škody způsobené dotčeným společnostem a jednotlivcům, jakož i veřejnosti, a v rané fázi identifikovat možné nesprávnosti a porušení právních předpisů.

Směrnice chrání oznamovatele, kteří podají oznámení o porušení zákona, před negativními důsledky podání tohoto oznámení. Směrnice se vztahuje zejména na následující oblasti práva: Bezpečnost a shoda výrobků, ochrana životního prostředí, právo na ochranu údajů, bezpečnost silničního provozu, praní špinavých peněz.

V zájmu společnosti Vás žádáme, abyste jakékoli porušení zákona neprodleně nahlásili.

Chcete nahlásit porušení zákona (např. o ochraně osobních údajů, o ochraně životního prostředí, bezpečnosti výrobků) nebo podobné nesprávnosti? Právě zde můžete takové porušení nahlásit.

Vaše níže uvedené údaje budou samozřejmě považovány za důvěrné.

Iformace o události

Popište prosím komplexně všechny zjištěné skutečnosti v této věci.

Doplňující informace

Zde můžete nahrát obrázky pro dokumentaci nebo jiné dokumenty pro vysvětlení. Povolené typy souborů: JPG, PNG, PDF, Word (.docx). Maximální velikost každého souboru 8 MB
připojit další soubor

Kontakt

Níže prosím uveďte preferovaný způsob kontaktu a odpovídající kontaktní údaje pro případ jakýchkoli dotazů.