Passion for Timber

Kontakt

Eticka Linka

Všeobecné informace k etické lince

Na základě směrnice EU, zvané "etická linka", o ochraně osob, které oznamují porušování unijního práva, musí firmy o určité velikosti zřídit kanál pro oznamovatele. Společnost Pfeifergroup vám poskytuje přiložený formulář pro důvěrné nahlášení jakéhokoli porušení.

Cílem této směrnice je pomoci právu Unie dosáhnout průlomu definováním společných minimálních standardů a odvrátit škody způsobené dotčeným společnostem a jednotlivcům, jakož i veřejnosti, a v rané fázi identifikovat možné nesprávnosti a porušení právních předpisů.

Směrnice chrání oznamovatele, kteří podají oznámení o porušení zákona, před negativními důsledky podání tohoto oznámení. Směrnice se vztahuje zejména na následující oblasti práva: Bezpečnost a shoda výrobků, ochrana životního prostředí, právo na ochranu údajů, bezpečnost silničního provozu, praní špinavých peněz.

V zájmu společnosti Vás žádáme, abyste jakékoli porušení zákona neprodleně nahlásili.

Chcete nahlásit porušení zákona (např. o ochraně osobních údajů, o ochraně životního prostředí, bezpečnosti výrobků) nebo podobné nesprávnosti? Právě zde můžete takové porušení nahlásit.

Vaše níže uvedené údaje budou samozřejmě považovány za důvěrné.

Hlášení týkající se společnosti Pfeifer Holz s.r.o. můžete podat také na adrese

Iformace o události

Popište prosím komplexně všechny zjištěné skutečnosti v této věci.

Doplňující informace

Zde můžete nahrát obrázky pro dokumentaci nebo jiné dokumenty pro vysvětlení. Povolené typy souborů: JPG, PNG, PDF, Word (.docx). Maximální velikost každého souboru 8 MB
připojit další soubor

Kontakt

Níže prosím uveďte preferovaný způsob kontaktu a odpovídající kontaktní údaje pro případ jakýchkoli dotazů.
Souhlasím s tím, aby byly výše uvedené osobní údaje použity pro účely mého kontaktování. Poskytnuté údaje použije skupina Pfeifer pouze ke kontaktování a nebudou předány třetím stranám. Jsem si vědom(a), že svůj souhlas mohu kdykoli odvolat zasláním e-mailu na adresu datenschutz@pfeifergoup.com a že mé údaje shromážděné pro konkrétní účel budou uloženy tak dlouho, dokud budou pro tento účel potřebné – s výhradou odvolání mého souhlasu.
Další informace naleznete v našich  Zásadách ochrany osobních údajů.