Passion for Timber

Profesní oblast

It

Naši IT-experti mají nelehký úkol v dnešní době „industry 4.0“ (doba digitalizace). Tvoří pojítko mezi ekonomickým, technickým a informačním odvětvím naší firmy.

Jejich softwarová řešení zajišťují a vylepšují naše obchodní a výrobní procesy. Současně udržují v chodu technickou funkčnost všech systémů.

IT-Infrastruktura

Rozsáhlé prostředí serveru zahrnující 3 země a 8 lokalit znamená pro tým IT infrastruktury každodenní výzvu. K tomu se přidává vedle kancelářských PC, laptopů, mobilů, telefonů atd. také nespočet řídících jednotek, terminálů, scannerů atd. v četných výrobách, které je potřeba kontrolovat a servisovat. V neposlední řadě se stávají stále důležitějšími odborníky v oblasti IT bezpečnosti.

IT-aplikace

Na jedné straně spravujeme naše rozmanité interní IT úkoly pomocí standardního softwaru, jako jsou Windows a SAP. Na druhé straně se specifickými aplikacemi pro nákup kulatiny a programy pro pořezové plány až k speciálním softwarům v oblasti výroby. Podpora a neustálý vývoj našich systémů je jedním ze základních požadavků v tomto poli působnosti.

It-pracovník

Steffen Weider

Ukázat