Passion for Timber

100 % FIT PRO BUDOUCNOST

Další vzdělávání

Při individuálním a dalším vzdělávání se orientujeme na specifické regionální možnosti našich závodů v Rakousku, Německu a Čechách.

Vážíme si zaměstnanců, kteří vědí, co dělají a jsou schopni jednat v pravém slova smyslu, tzn.: chopit se práce. Na tuto tradici chceme navázat i po téměř sedmi desetiletích historie firmy. A proto se naši odborní pracovníci vždy plně podílí na procesech inovace.

Cílené zvyšování kvalifikace

Na základě individuálních cílů umožňujeme vzdělávací program, který je přizpůsoben osobním dovednostem a personálním požadavkům ve firmě. V oblasti kvalifikovaných pracovníků ve společnosti Pfeifer existují mimo jiné následující možnosti podpory:

Všeobecné vzdělání a další vzdělávání se

Na základě rozhovorů vedených se zaměstnanci a osobních cílů je možná účast na odborných vzdělávacích kurzech. Na kurzech pro mzdové účetní, účetní, obchodní specialisty, experty na logistiku nebo specifické kurzy v oblasti výpočetní techniky. Také kvalifikace na vysokozdvižné vozíky, jeřáby, kurzy na hydrauliku a pneu jsou běžné kvalifikační kurzy, které Pfeifer podporuje. Podle pozic existuje celá řada dalších kurzů, které jsou ceněny jak zaměstnanci, tak firmou Pfeifer.