Passion for Timber

100 % FIT PRO BUDOUCNOST

Další vzdělávání

Při individuálním a dalším vzdělávání se orientujeme na specifické regionální možnosti našich závodů v Rakousku, Německu a Čechách.

Vážíme si zaměstnanců, kteří vědí, co dělají a jsou schopni jednat v pravém slova smyslu, tzn.: chopit se práce. Na tuto tradici chceme navázat i po téměř sedmi desetiletích historie firmy. A proto se naši odborní pracovníci vždy plně podílí na procesech inovace.

Cílené zvyšování kvalifikace

Na základě individuálních cílů umožňujeme vzdělávací program, který je přizpůsoben osobním dovednostem a personálním požadavkům ve firmě. V oblasti kvalifikovaných pracovníků ve společnosti Pfeifer existují mimo jiné následující možnosti podpory:

Všeobecné vzdělání a další vzdělávání se

Na základě rozhovorů vedených se zaměstnanci a osobních cílů je možná účast na odborných vzdělávacích kurzech. Na kurzech pro mzdové účetní, účetní, obchodní specialisty, experty na logistiku nebo specifické kurzy v oblasti výpočetní techniky. Také kvalifikace na vysokozdvižné vozíky, jeřáby, kurzy na hydrauliku a pneu jsou běžné kvalifikační kurzy, které Pfeifer podporuje. Podle pozic existuje celá řada dalších kurzů, které jsou ceněny jak zaměstnanci, tak firmou Pfeifer.

Otázky? Zde najdete  kontaktní osobu
Přihlásit se online