Passion for Timber

Možnosti profesního rozvoje

Kvalifikované
pracovní síly

Špička na trhu díky expertům a know-how.
Odborná kvalifikace tvoří základ jak pro osobní úspěch, tak pro špičkové výsledky v podnikání. Skupina Pfeifer Group se mohla dostat na vedoucí pozice na trhu v mnoha odvětvích produktů, protože může stále stavět na výkonnosti dobře vzdělaných zaměstnanců a expertů.

Vedení manipulace

Gottlieb Kirchmair

Ukázat

Praktičnost: Náš základ

Díky velkému počtu schopných zaměstnanců v našich řadách jsme za poslední desetiletí nasbírali obrovské know-how. Jsme pyšní na tyto vědomosti a bohaté zkušenosti. Obojí je založeno na podnikové kultuře, která si cení praktických zkušeností a řemeslných dovedností. Jsme si vědomi toho, co v našich zaměstnancích máme! Pracovní profesní dráha mnoha našich vedoucích pracovníků začala kvalitním odborným vzděláním.

Podpora vývoje

Zaznamenat potřeby zákazníků, rozvíjet produkty, optimalizovat výrobní procesy a vylepšovat k tomu nutné postupy – to vše je potřeba k ochotě osobního růstu. U Pfeifera si tohoto základního rysu u našich pracovníků vážíme a podporujeme ho přes individuální nabídky k osobnímu rozvoji a dalšímu vzdělávání se.