Passion for Timber

Možnosti profesního rozvoje

Vedoucí
pracovníci

Jako vedoucí podnik evropského dřevařského průmyslu zaměstnáváme 2.600 zaměstnanců v 13 závodech ve čtyřech evropských zemích. To otevírá tomu odpovídající širokou škálu úkolů ve vedení a možnosti kariéry v celosvětově působící obchodní skupině.

Udržení efektivity

Přestože splňujeme dimenze průmyslového podniku, ctíme klasické hodnoty rodinného podniku. Pfeifer se zasazuje o nízkou hierarchii, hubené struktury a jednání orientované na řešení. Spolehlivost, loajalita a odpovědnost tvoří základ pro pochopení hodnot. Rozhodujeme se rychle, koncentrovaně a rozhodně. To vytváří předpoklady pro to, abychom přetvářeli nápady a koncepty pragmaticky a zodpovědně.

Možnost plánování kariéry

Rozhodnutí, která činíme z pohledu udržitelnosti, se držíme i nadále. Vy utváříte tento proces společně s námi a ve stabilním prostředí, které Vám otevírá dlouhodobé pracovní perspektivy. Mnozí naši vedoucí pracovníci jsou součástí firmy dvacet a více let. Na to jsme hrdí. Tato možnost plánování kariéry Vám nabízí potřebný prostor pro rozvíjení Vašich nápadů a realizaci rychlých rozhodovacích procesů.

Podporujeme vlastní odpovědnost

Skupina Pfeifer Group pěstuje odjakživa kulturu nízkých hierarchií a vlastní odpovědnosti. Jste vyzýváni spoluutvářet aktivně procesy a průběžně hodnotit jejich prodejnost. Naše firma Vám nabízí potřebnou podporu, posouvat Vaše rozhodnutí a inovace aktivně dopředu. Současně je požadován Váš a náš nárok na osobní a odborný rozvoj. Nabídka vzdělání a dalšího vzdělávání se, která je střižena na míru Vašim potřebám a odborným nárokům, Vás v tomto úsilí podpoří.

Sociální kompetence

Naše očekávání ohledně našich vedoucích pracovníků obsahuje nejen základní podnikatelské chování a vůli, prosadit věci, ale také vysokou sociální kompetenci. Vedoucí pozice u Pfeifera znamená především být si vědom toho, že je vzorem. Vaší prací podporujete a motivujete Vaše vlastní týmy. K tomu patří i schopnost zůstat v kritických situacích suverénní a ponechat si rozhodnost.

Odměňování orientované na výkon

Nabízíme Vám k možnosti podílet se na utváření firmy v rámci odpovědnosti vedení také odměny orientované na výkon. Čekají na Vás v branži obvyklé benefity, různé možnosti dalšího vzdělávání a atraktivní přidané hodnoty mezinárodně úspěšné firmy.