Passion for Timber

100 % SPOLEHLIVOST

Pfeifer jako
zaměstnavatel

Rodinný zaměstnavatel nebo globální hráč? Pfeifer je oboje.
Pfeifer je jednou z tradičních společností v evropském dřevařském průmyslu. Od roku 1948 jsme pro dřevo nadšeni. To je vyjádřeno v našem sloganu „Vášeň pro dřevo“. Našich 2.600 zaměstnanců sdílí tuto vášeň a tvoří základ úspěchu.

Günther Jaritz o

Správa-nabídky práce

Ukázat

Naši zaměstnanci to oceňují

Ve stále dynamičtějším trhu práce nabízí Pfeifer nejen jisté pracovní místo, ale také atraktivní prostředí pro osobní rozvoj. Bez ohledu na své postavení zažívají zaměstnanci atmosféru důvěry a transparentnosti. Iniciativa je podporována, výkon odměněn. Součet těchto výhod a mnoho dalších benefitů vytváří vynikající pověst zaměstnavatelské značky Pfeifer.

Rodinné pracovní prostředí

Pfeifer je stoprocentní rodinná společnost třetí generace. Rodinný ráz podnikové struktury skupiny Pfeifer Group je vidět především v jednání s našimi nejdůležitějšími silami – našimi zaměstnanci. Jsme hrdí na to, že můžeme nabídnout 2.600 lidem jisté a dlouhodobé pracovní místo.

Podpora mládeže

Podporu mladých angažovaných lidí vnímáme jako investici do budoucna. Dnešní učni a praktikanti jsou zítra naši kvalifikovaní pracovníci. Získávají nejrůznější podporu pro profesní i osobní rozvoj. Stáže a praktika také poskytují cenné zkušenosti a připravují cestu pro vstup do naší společnosti. Mladým specialistům a manažerům předáváme ochotně odpovědnost založenou na důvěře a uznání.

Jistota perspektivy

Jako zaměstnavatel nabízíme především předvídatelnost a perspektivu. Při každodenní práci se orientujeme na principy podpory a uznání. Ochota ke vzdělávání se a učení se něčeho nového je samozřejmou součástí individuálně sestavených modelů kariéry a cíleného rozvoje.

Benefity

Nasazení našich zaměstnanců odměňujeme nadprůměrnou odměnou a atraktivními prémiemi. Další výhody: Školící programy a další vzdělávání podle individuálních zájmů, modely flexibilní pracovní doby a možnosti práce na částečný úvazek. Ochota vzdělávat se je finančně a časově podporována a odměňována zajímavými perspektivami ve společnosti.

Rodina & Povolání

Díky flexibilním modelům pracovní doby, zejména ve výrobě, umožňujeme našim zaměstnancům a zaměstnankyním najít zdravou rovnováhu mezi prací a rodinou. Zvláště ženy na odborných pracovních pozicích oceňují tuto kompatibilitu a zároveň nejlepší příležitosti k rozvoji.

Inovace

Pfeifer je technologicky řízená společnost. Neustále pracujeme na optimalizaci našich procesů a na vývoji nejlepších produktů pro potřeby našich zákazníků. Vnímáme inovace jako klíč k naší úspěšné pozici na trhu a k našemu dalšímu růstu.

Stálost

Naším krédem je: Vyrábět pro naše zákazníky výrobkypřidanou hodnotou. A udržovat současně uzavřený hodnototvorný řetězec – 100 % suroviny dřevo je díky neustálým inovacím zpracováno a ani tříska nezůstává nevyužita. Takto vytváříme vhodné klima hospodárnosti a udržitelnosti přírodních zdrojů. Pro naše partnery na trhu, naše zaměstnance, naše zákazníky, i naši firemní skupinu. A nakonec i pro naše životní prostředí.

Důvěra

Mnoho dlouholetých pracovníků u nás pracuje již několik let, to podtrhuje naše porozumění vzájemné loajality a oboustranné důvěry. Pracovat pro Pfeifer znamená: pracovat a růst společně S NÁMI. Jsme partnerem v týmu, který hledá, rozpozná a podporuje potenciál. Vlastní iniciativa je velmi vítána.

Pfeifer v číslech

13 závodů
ve 4 zemích

2.600
zaměstnanců

30 studentů/učňů
ve firemní skupině

11 let

průměrná doba trvání pracovního
poměru zaměstnanců

místo 32
mezi 300 Top-zaměstnavateli Rakouska
(dle rekouského hospodářského časopisu Trend Wirtschaftsmagazin Ranking březen 2020)

zjistit víc