Passion for Timber

Vaše kariéra u Pfeifer

Tipy pro
sepsání žádosti

Je čas se navzájem poznat.
Pokud byste chtěli reagovat na zveřejnění pracovní pozice nebo odeslat nevyžádanou žádost, potřebujeme smysluplné dokumenty a informace. Následující tipy vám pomohou udělat první pozitivní dojem u společnosti Pfeifer.

Motivační dopis

Napište nám stručně a výstižně, proč právě Vy jste ten vhodný kandidát pro nás, a co Vás vede k tomu, ucházet se o práci u skupiny Pfeifer Group.

Životopis

Životopis obsahuje osobní údaje k Vaší osobě a také předchozí pracovní a životní zkušenosti včetně heslovitého popisu Vámi vykonávaných činností. Měl by vzbudit zájem Vás poznat.

Životopis může být libovolně upraven pro danou vypsanou pracovní pozici – především v případě specifických zkušeností a pozic, které se musí popsat do detailu. Životopis by měl být pokud možno celistvý, kompletní.

Přílohy

K přílohám patří všechna vysvědčení a osvědčení, která dokumentují všechny Vaše údaje v životopisu.

Prosím ověřte si kvalitu příloh, předtím než je nahrajete na portál. Předejdete tím zdržení celého procesu.

Nezapomeňte

Dbejte prosím na úplnost Vašich podkladů k žádosti. K tomu patří především relevantní přílohy (včetně nutných vysvědčení), životopis a motivační dopis.

Vaše žádost o zaměstnání by měla obsahovat:

Životopis

 • Osobní údaje: (datum narození, místo narození, aktuální místo pobytu, telefonní číslo, mailová adresa)
 • Pracovní zkušenosti
 • Vzdělání
 • Příp. praxi / studium
 • Jazykové znalosti
 • Počítačové znalosti
 • Zájmy

Přílohy

 • Školní vysvědčení (především závěrečná vysvědčení nejvyššího dosaženého vzdělání)
 • Vysokoškolské diplomy
 • Osvědčení, potvrzení z praxe
 • Certifikáty o dalším vzdělávání se
 • Doklady o pobytech v zahraničí