Passion for Timber

Profesní oblast

Výroba &
technika

Aby všechna „kola“ našich průmyslových operačních systémů hladce zapadala, potřebujeme na jedné straně pilné pracovníky ve výrobě a na straně druhé vysoce kvalifikované technické pracovníky.

Od technických specialistů jako jsou zaměstnanci elektrárny, přes manažery kvality až po obsluhy strojů. Naše moderní výrobní zařízení nabízejí širokou škálu možností využití pro zájemce o techniku.

Zaměstnanci ve výrobě

Pro obsluhu našich rozmanitých strojů potřebujeme angažované a spolehlivé pracovníky. Tvoří jádro našich výrob, vyznačují se zejména odhodláním a týmovou prací.

Příprava výroby

V úseku přípravy výroby se připravují a plánují výrobní procesy. Pečlivé zacházení s našimi surovinami stojí vždy v popředí.

Kontrola kvality

Pracovat v oddělení pro kontrolu kvality znamená především organizovat měření a zkoušky ve spolupráci s externími certifikačními institucemi, ale také vyvíjet a školit zaměstnance na odpovídající úroveň.

Směnnový mistr

Směnový mistři představují důležité pilíře výrobního procesu. Kromě přímého řízení zaměstnanců mají na starosti také optimalizaci výroby. To znamená minimalizaci prostojů, rozpoznávání a ukazování potenciálních úspor, ale také sledování výroby a bezpečnosti.

Ukázat video

Asistent technického vedení závodu

V pozici asistenta technického vedení závodu se podílíte na optimalizaci výrobních procesů, školíte zaměstnance a patříte do týmů, které plánují investice.

Odborníci na elektrárny

Jako odborníci na elektrárny sledují naši technici spalování a provoz topných elektráren na biomasu, průběžně odebírají vzorky, aby ověřili kontrolu kvality použité biomasy nebo aby samostatně odstranili jakékoliv poruchy - například v turbíně nebo ve spalovacím systému.

Ukázat video

Pozice s důrazem na techniku

V neposlední řadě nabízíme pozice s důrazem na techniku v oblasti požární ochrany, sušení dřeva, kontroly norem a zajišťování certifikátů, v technickém nákupu nebo skenovací technice.