Passion for Timber

100 % HODNOCENÍ

Podniková
kultura

Dobrá firemní kultura je (není) umění.
Od roku 1948 jsme v podstatě charakterizováni stejnými hodnotami: ochota vystupovat, průkopnický duch a absolutní vůle udělat rozdíl ve prospěch našich zákazníků. To se daří prostřednictvím společné práce v každodenním myšlení a dělání. Klíčem k týmovému duchu je vzájemné uznání.

Jako rodinná společnost s know-how tří generací v oblasti dřevařského průmyslu si firma Pfeifer zachovala rodinné prostředí. Přes mezinárodní orientaci a globální prodejní síť se jednotlivé závody považují za přední společnosti v daném regionu. Komunikace a soudržnost mezi jednotlivci a odděleními jsou podporovány v nejmodernějším pracovním prostředí. Pfeifer nevnímá hodnotnou zpětnou vazbu jako jednosměrnou ulici: Konstruktivní kritika a nové nápady od zaměstnanců jsou přijímány pozitivně a dle možností prováděny.

Naše organizační struktura je záměrně založena na osobní odpovědnosti a iniciativě. Ploché hierarchie dávají angažovaným (mladým) zaměstnancům velkou tvůrčí svobodu a možnost profesionální seberealizace v souladu s cíli společnosti. Zároveň Pfeifer vytvořil jasné rozhodovací a řídící struktury, aby mohl rychle reagovat na nepředvídatelný vývoj a provádět razantní změny v pracovním světě udržitelně v zájmu svých zaměstnanců.

Našich 2 600 zaměstnanců je naším největším kapitálem a největším faktorem úspěchu ve vysoce konkurenčním odvětví. Pouze s profesionálně zkušenými a osobně zapojenými zaměstnanci, můžeme splnit slib Pfeiffer našim zákazníkům. Individuální podpora talentů a pobídky k vyšší kvalifikaci formují tudíž výrazně naše sebevědomí jako zaměstnavatele. Od učňů, kteří získávají další znalosti ve speciálních modulech, až po manažery, kteří v naší mezinárodní společnosti nemají doslova žádné hranice.Jedním ze základních kamenů firemní kultury společnosti Pfeifer je kvalita handshake. Respekt a čestnost jsou vlastnosti, které způsobují často citovaný rozdíl v podnikání a práci v 21. století. Přinášejí ovoce ve stabilních a dlouhodobých vztazích se zákazníky a vysoký podíl stálých zaměstnanců. Pro potenciální nové zaměstnance vytvářejí silnou pobídku, aby přibyli na palubu.