Passion for Timber

Profesní oblast

Správa/
administrativa

Plánování nákladů, výpočet počtu potřebných zaměstnanců, uspořádání obchodních procesů a posuzování aspektů s ohledem na obchodní logiku – úkoly v administrativě přináší různorodé požadavky ale také možnost utvářet odpovědně struktury firmy.

Pracovníci v administrativě získávají své zkušenosti u firmy Pfeifer v různých oblastech jako například v účetnictví, controllingu, právním oddělení, v naší personalistice nebo v marketingu.

Pracovnice administrativy

Edita Friedova

Ukázat

Nákupčím kulatiny 

nabízíme pozice pro práce v terénu (oblast činnosti: střední Evropa) ale také pozice disponentů. Vaší prací zajistíte dodávky kulatiny a vedlejších produktů (lesní štěpka, piliny, štěpky).

Techničtí nákupčí

Naši techničtí nákupčí jsou odpovědní za nákup produktů jako je např. lepidlo, obalový materiál, barvy a materiál do údržby, ale nakupují také malé stroje až po celé linky.

Pracovníci v obchodu

Zaměstnancům v obchodu nabízíme práci obchodního zástupce nebo disponenta. Naši disponenti organizují kompletní průběh obchodu a jsou pojítkem mezi našimi zákazníky a našimi výrobami. Obchodním zástupcům se nabízí trh od střední Evropy po mezinárodní oblasti.

Účetnictví

Naši účetní experti mají účetnictví, controlling a finance pod kontrolou. Udržují kontakt se zákazníky, dodavateli a bankovními institucemi za účelem řádného zpracování plateb a účtování. Jejich extrémně přesný způsob práce jim také pomáhá s tak důležitými úkoly jako je tvoření bilancí, rozpočtů a porovnávání skutečných cílů s plánovanými. Stejně tak je na seznamu úkolů: měsíční report vedení společnosti.

Personalistika

Naši zaměstnanci z personálních oddělení neustále hledají ty nejlepší jedince. Organizují inzerci volných pracovních míst v oblasti jak online tak v tisku, koordinují pracovní pohovory a přihlášování nových zaměstnanců . Jako odborníci na mzdové účetnictví se zabývají průběžně nejen jím, ale také objasňují otázky pracovního práva, a to i za pomoci interních právníků, daňových úřadů a zdravotních pojišťoven.

Marketing

Naši zaměstnanci z oblasti kreativního marketingu utvářejí vzhled a image společnosti. Jejich různorodá oblast úkolů sahá od podpory webových stránek a sociálních médií, přes designu letáků a objednávek reklamních materiálů až po organizaci velkých zaměstnaneckých akcí. Také příprava úspěšných veletrhů leží v jejich rukách. Proto úzce spolupracují s reklamními agenturami a tiskárnami.