Passion for Timber
Karierní BLOG
Start your passion
k přehledu
Příběhy úspěchu

„Kariéra znamená: růst s úkoly !“

Sebastian Eggel, ročník 1990, nese již v mladém věku mnoho zodpovědnosti: Jako provozní ředitel v závodě Pfeifer ve Schlitzu postavil výrobu CLT z nuly a nyní vede okolo 50 zaměstnanců, trend stále roste. To, že má plnou důvěru vedení společnosti, není náhoda, ale program.

Sebastian Eggel zná ve výrobě CLT, na třídičce řeziva a ve skladovací hale každý detail, každý senzor a každé čidlo. Velká výhoda v běžícího provozu, který on vybudoval od projektové fáze nového závodu. Kromě zřizování infrastruktury také dohlížel na evropské technické schválení pro výrobu křížem vrstveného lepeného dřeva a podporoval vypracování technické dokumentace. „ Nový produkt firmy Pfeifer vyžaduje vysoký stupeň technického know-how jak při komunikaci se zákazníky tak i ve vztahu k výrobní technologii. I přes vysoké vyráběné množství přistupujeme ke každé CLT-zakázce individuálně. Všechny oči v koncernu jsou upřené na Schlitz, kde jsme zřídili kompletně novou výrobu a ta je od zahájení provozu (podzim 2019) stále optimalizována.“

provozní ředitel

Sebastian Eggel

Ukázat

Oblast mojí práce je velmi rozmanitá. Zahrnuje každodení záležitosti a stále nové individuální úkoly.

Ne úplně jednoduchá škola

Jako čerstvě promovaný absolvent technické vysoké školy v Rosenheimu se dřevařský technik Sebastian Eggel nechal najmout konkurencí a získal zkušenosti jako vedoucí výroby. V téměř 27 letech dostal šanci, aby pro firmu Pfeifer Group ve Schlitzu vybudoval úplně od začátku nový závod na výrobu lepeného dřeva „Tímto úkolem mě pověřilo personálního oddělení a vedení firmy Pfeifer, protože obecně podporují motivované mladé lidi a vítají iniciativu. Tuto velkou výzvu jsem přijal a otevřel všechny oblasti činnosti podle hesla „Uč se děláním. To nebyla ta nejjednodušší škola, ale ta nejlepší.“

Od firmy Pfeifer mám hodně důvěry. A rád ji vracím ve formě loajality a odpovědnosti.

Pozvánka na „Pfeifer-výrobní párty“

Personál pro směnový provoz najal Sebastian Eggel sám – a považuje za snadné cvičení přesvědčit uchazeče o dobrém jméně Pfeifera jako zaměstnavatele: „Jen vyprávím o své vlastní kariéře. A to jasně ukazuje, že angažovaní lidé, kteří hledají práci s perspektivou, jsou u Pfeifera v dobrých rukou. Ten, kdo investuje víc, než je obvyklé, z toho i víc získá“

Není překvapením, že mladý provozní manažer netvoří svůj tým výhradně na základě profesionálních kritérií. Také „jiné“ dovednosti musí pasovat, aby se dal vytvořit silný pracovní tým. „ Já to, co my tu děláme, rád nazývám jako „Pfeifer – výrobní párty“. Nést zodpovědnost, společně něco vytvářet a bavit se, se vzájemně nevylučuje.“

Být v mém povolání úspěšný, znamená vedle technického porozumění také vedení kolektivu a řízení projektů správným směrem.

Sourodá administrativní služba

Zatímco Sebastian Eggel je zodpovědný za celou výrobní oblast, nově vybudované oddělení technické administrativy ve Schlitzu slouží jako centrum pro zákazníky. Tento tým předává dotazy zákazníků v rámci předběžných měření a návrhů k vytvoření na míru šitých nabídek. Přípravné práce jsou pak započaty v továrně. Kromě zajištění kvality se Eggel stará také o odsouhlasení s technickým oddělením, co je vlastně možné na technologii vyrobit. „Startovací fáze stála na hesle: „Učme se společně.“ těší provozní ředitel nad fungující spoluprací s kolegy.

CLT-Produktion der Pfeifer Group in Schlitz

Všechna zařízení: State of the Art

Sebastian Eggel je zvláště fascinován nekompromisním přístupem, s nímž Pfeifer vstoupil na trh CLT : „Všechna výrobní zařízení jsou nejmodernější .“ Jedním z úkolů Eggela je optimalizovat nastavení vysoce výkonných zařízení, aby bylo možné jejich potenciál plně využít. Proto jsou požadovány dovednosti v různých oblastech, jako je elektrika, mechanika, technologie materiálů a procesní inženýrství. Ve spolupráci s montéry již získal důležité znalosti.

CLT-Produktion der Pfeifer Group in Schlitz

Pfeifer Holz je pro mě inovativní společnost, která jde stále dopředu a vždy pracuje s moderní technikou.

Práce s významem

„Výrobky CLT zaznamenávají celosvětový rozmach. Denně pracujeme na tom, abychom tento vzrušující a pro budoucnost zajímavý produkt vyráběli za optimálních podmínek“, oceňuje Sebastian Eggel ekonomický a ekologický rozměr jeho práce. Stejně jako mnozí z jeho vrstevníků si cení smysluplnosti, transparentnosti a udržitelnosti na pracovišti. „Líbí se mi představa, že naše křížově lepené dřevo vytváří obývací pokoje, střediska pro péči o děti, kanceláře atd. s dokonalým vnitřním klimatem. S přírodním dřevěným materiálem, se umím 100% ztotožnit.“