Passion for Timber
Karierní BLOG
Start your passion
k přehledu
Příběhy úspěchu

Expert v logistice

„Klidná atmosféra u firmy Pfeifer působí pozitivně i na naši práci“

Jan Fictum

Vedoucí odbytu Trhanov

Moje vzdělání a pracovní vývoj: Po úspěšném ukončení obchodní akademie maturitní zkouškou v Domažlicích jsem začal pracovat v regionálním zpravodajství. Díky mému vzdělání jsem mohl začít sbírat první zkušenosti v účetním oddělení firmy Pfeifer Holz. Můj zájem o přepravu stále rostl s tím, jak jsem viděl to množství přijíždějících a odjíždějících nákladních aut, a poté jsem dostal šanci, stát se vedoucím expedice v tomto závodu. Tuto pozici zastávám již sedm let a stále se mi má práce líbí.

Jak jsem přišel do firmy Pfeifer: Byla to vlastně náhoda. V prosinci 2009 se úspěšně ucházel můj bratr o pozici účetního. Tato pozice ale nebyla volná hned a proto přijal jinou nabídku. A tak jsem byl na řadě já. Pro firmu se toho moc nezměnilo: Fictum jako Fictum.

Výrobky firmy Pfeifer používají lidé na celém světě, to se mi líbí.

Moje každodenní úkoly: Každý den začíná kontrolou předchozího dne. Obstarám si přehled prodeje a výroby. Poté organizuji nakládky jednotlivých aut. K mým úkolům patří také komunikace s odděleními ve výrobě a kontrola skladů.

To mě fascinuje na mé činnosti u firmy Pfeifer: Rád pracuji ve firmě s mnoha kolegy. Všichni mají stejný cíl: plnit své úkoly co možná nejlépe. Je prostě úžasné co všechno dokážeme vyrobit z jednoho kusu dřeva. Výrobky firmy Pfeifer používají lidé na celém světě, to se mi líbí.

Tyto vlastnosti by měl člověk mít, pokud chce pracovat ve stejné oblasti jako já: Je důležité být zodpovědný a cílevědomý. Stejně tak jsou žádané odolnost vůči stresu, schopnost komunikovat a pozitivní naladění k práci.

To mě motivuje v mých každodenních úkolech: Každý se podílí svou částí na úspěšném konečném výsledku. To mě povzbuzuje. A pochvala od nadřízeného dokáže motivovat ještě více.

Tyto vlastnosti vystihují firmu Pfeifer jako zaměstnavatele: Pfeifer vytváří předpoklady pro dlouhodobý úspěch. Vývoj kvality výrobků, efektivita v logistice a spokojenost zákazníků, to je to, čím se firma vyznačuje.

Toho si cením na pracovním prostředí ve firmě: U nás v Trhanově držíme pospolu. I to má pozitivní vliv na naši práci.