Passion for Timber
Karierní BLOG
Start your passion
k přehledu
Příběhy úspěchu

Cestovatel a specialista na prodej

„Vždy najdu někoho,
kdo mě vyslechne“

Ibou-Kebe Diouf

Mezinárodní manažer

Moje pozice jako mezinárodní manažer obchodu zahrnuje odpovědnost za trh celé Ameriky, Francie, západní Evropy (s výjimkou oblastí hlavního trhu, Itálie a Španělska) a také arabských zemí. Zastupuji firmu Pfeifer pro kompletní sortiment výrobků kromě paletových špalíků.

Moje vzdělání a pracovní vývoj: Studoval jsem marketing v Senegalu a v Paříži. Vedle mých odborných znalostí mluvím také osmi jazyky: německy, anglicky, francouzsky, italsky, španělsky a ovládám tři senegalské dialekty. Po ukončení studia jsem pracoval pro firmu Barilla jako zástupce pro západní Afriku. V roce 2000 jsem se vrátil pracovně do Evropy. Po počáteční práci u pošty v Innsbrucku jsem převzal pracovní pozici v textilním průmyslu. V roce 2007 jsem začal pracovat pro firmu Pfeifer. Ze začátku jako člen týmu pro obchod v Itálii, momentálně jsem na cestách po více kontinentech.

Jak jsem přišel do firmy Pfeifer: Firma vypsala výběrové řízení na pozici mezinárodní obchod, poslal jsem svou žádost a byl vybrán.

„Každodenní informace jsou pro moji práci rozhodující, musím mít přesný přehled o situaci na trhu“

Moje každodenní úkoly: Často telefonuji s našimi obchodními zástupci, ale také s nákupčími našich zákazníků. Moje práce vyžaduje velkou míru komunikace. Každodenní informace jsou pro moji práci rozhodující, musím mít přesný přehled o situaci na trhu. Hodně informací získávám samozřejmě od našich obchodních zástupců. Dělám si obraz o situaci i přímo na místě a pečuji osobně o naše zákazníky. Při těchto setkáních jde především o dohodnutí se na podmínkách, zjištění potřeb zákazníků a také o to, být nápomocen při rozhodování.

To mě fascinuje na mé činnosti u firmy Pfeifer Holz: Tak jako každá firma i my potřebujeme zákazníky. Je pro mě velmi lákavé pomáhat zákazníkům našimi produkty a zároveň hájit zájmy firmy.

Ibou-Kebe Diouf Pfeifer Group Vertrieb

Tyto vlastnosti by měl člověk mít, pokud chce pracovat ve stejné oblasti jako já: Potřeba je hlavně ochota naslouchat našim zákazníkům a najít si čas na problémy. Právě v mojí pozici jsou rozhodující kulturní porozumění a určité psychologické povědomí. Také schopnost vyvažovat různé úrovně zájmů. Současně si musí člověk osvojit strategii vlastní firmy. Nakonec samozřejmě platí, reprezentovat odpovědně firmu Pfeifer. Důležitá je také flexibilita a chuť cestovat. Pokud se na to podíváme do detailu, pracuji vlastně bez konkrétně stanovené pracovní doby. Díky sedmihodinovému časovému posunu mi volají moji zákazníci z Jižní Ameriky ještě ve 22.00h. například v Saudské Arábii se pracuje i v neděli. V součtu jsem okolo 160 dní v roce na cestách a samozřejmě hodně létám.

To mě motivuje v mých každodenních úkolech: Důvěra vedení společnosti. A zažívat ten pocit, že mám díky své práci úspěch a dosahuji odpovídajících obratů. Já osobně mohu svou činnost vykonávat samostatně. To ale vyžaduje také vysokou míru odpovědnosti. Moje cíle jsou jasně stanovené. Jak jich dosáhnu, záleží ovšem jen na mně. Taková volnost mi dělá dobře.

Tyto vlastnosti vystihují firmu Pfeifer Holz jako zaměstnavatele: Firma Pfeifer je velmi dobrý zaměstnavatel. Vedení společnosti mi propůjčuje velkou důvěru. V celé firmě panuje otevřené komunikační klima a vždy najdu někoho, kdo mě vyslechne, když je to potřeba.

Přihlašte se nyní
do skupiny Pfeifer

Pokud jsme u Vás vzbudili zájem, těšíme se na Vaši přihlášku!
Využijte náš praktický online formulář.