Passion for Timber
Karierní BLOG
Start your passion
k přehledu
Příběhy úspěchu

Perfekcionista v pile

„Nové nápady jsou přijímány pozitivně“

Martin Hlaváč

Vedoucí pily v Chanovicích (Česká republika)

Moje vzdělání a pracovní vývoj: Po ukončení vzdělání na střední škole se zaměřením na opracování kovu a CNC strojů jsem začal hned pracovat. Nejdříve ve dvou firmách, které byly dodavateli do automobilového průmyslu. Jedna firma vyráběla opěrky, druhá turba. Poté přišel přechod do dřevařského průmyslu. Pro to, abych získal potřebné technické povědomí, jsem absolvoval interní školení. Později jsem pracoval jako obsluha jednoho ze strojů. O nějaký čas později mě povýšili mí nadřízení na vedoucího hoblovací haly. Od začátku roku 2017 jsem přešel na pilu jako přípravář výroby. Začátkem října roku 2017 jsem byl povýšen na pozici Vedoucího výroby na Pile.

Jak jsem přišel do firmy Pfeifer: Moje máma viděla inzerát a upozornila mě na něj.

Mimo to jsou uznávány nové nápady, jsou přijaty a použity pro zlepšení podmínek ve výrobě.

Moje každodenní úkoly: Starám se o zpracování nabídek, zajištění dodržování standardů a také organizaci a průběh procesů na pile. Konkrétně to znamená, že analyzuji příchozí zakázky a vypočítávám z nich pořezové plány. Díky tomu vím, jak musíme dřevo řezat, abychom získali žádané výrobky.

To mě fascinuje na mé činnosti u firmy Pfeifer Holz: Jsme dobrý tým, který přistupuje k práci společně a jednotně. V rámci výroby je kladen důraz na zlepšování maličkostí, aby mohlo být dosaženo kýženého cíle. Zde jsme ještě větší puntičkáři než v automobilovém průmyslu.

Tyto vlastnosti by měl člověk mít, pokud chce pracovat ve stejné oblasti jako já: Selský rozum, dobrá vnímavost a také chuť pracovat na nových úkolech a poznávat nové technologie, to je základ. Německý jazyk jsem si osvojil sám. Na začátku jsem uměl pár základních frází jako „Hallo“ nebo „Wie geht’s?“. Dnes mohu se svými německými kolegy komunikovat bez větších problémů. Zde v našem závodě na mě naši němečtí kolegové mluví česky, já odpovídám německy.

To mě motivuje v mých každodenních úkolech? V současnosti jsem již devět let zde v Chanovicích. U firmy Pfeifer se mi otevírají nové možnosti. Pokud je někdo dobrý a přichází se svými nápady, nejsou jeho dalšímu vývoji kladeny žádné hranice. Jak ukazuje můj pracovní postup, vždy se najde možnost učit se něco nového a postoupit dál. Mám rád ten materiál, se kterým denně pracujeme. Kov je studený. Dřevo je lepší.

Tyto vlastnosti vystihují firmu Pfeifer jako zaměstnavatele: Cením si pozitivní nálady mezi zaměstnanci a chuť firmy investovat do našeho závodu. Mimo to jsou uznávány nové nápady, jsou přijaty a použity pro zlepšení podmínek ve výrobě. Moje pracoviště je kousek od mého domova, je vzdálené pouze deset kilometrů.