Passion for Timber
Karierní BLOG
Start your passion
k přehledu
Příběhy úspěchu

Pracovně stále venku v přírodě

„Takovouto flexibilitu nenajde
člověk všude“

Claudia Röther

Nákupčí Lauterbach

Pracuji jako nákupčí kulatiny v závodě v Lauterbachu a jsem ve firmě od 1. července 2008. Ještě donedávna jsem pracovala na plný úvazek, v současnosti pracuji na zkrácený úvazek, protože mám malou dceru.

Moje vzdělání a pracovní vývoj: Studovala jsem na Technické univerzitě Drážďany, lesnické vědy, a po získání diplomu lesníka jsem přišla do Hesenska na přípravnou pozici pro práci úředníka. Zde jsem potkala svého muže, a proto jsem chtěla po ukončení přípravy v Hesensku zůstat.

Jak jsem přišla do firmy Pfeifer: Můj muž se dozvěděl z novin, že firma Pfeifer bude stavět dřevařský závod v Lauterbachu. Poslala jsem svou poptávku na zaměstnání do Imstu a práci skutečně dostala. Nejprve jsem se zapracovávala jako praktikant v závodě v Uelzenu. Poté jsem pracovala na pozici referenta. Když byl závod v Lauterbachu postaven, přešla jsem tam – nejprve jako referent, později jsem povýšila na nákupčí.

Rundholz Anlieferung Pfeifer Group Lauterbach

Moje každodenní úkoly: Nakupuji dřevo podle stanového množstevního plánu. Těžiště mé oblasti nákupu je Hesensko, částečně hraniční regiony sousedních spolkových zemí. Jsem velmi často venku v lese. Dřevo je určeno pro lauterbachský závod, my nákupčí ale rozdělujeme množství podle aktuální potřeby. Mými zákazníky jsou majitelé lesů jako Spolkové lesy, soukromí vlastníci lesů, obce a církev. Přesný rozvrh dělají referenti, ale při nákupu na to musí člověk také myslet.

To mě fascinuje na mé činnosti a motivuje v mých úkolech: Práce se dřevem dělá prostě radost. Proto jsem si také toto povolání vybrala. Teď nepracuji v lesním hospodářství ale na „druhé straně“. Moje práce zahrnuje spoustu činností a je velmi různorodá. Pracuji v kanceláři, ale jsem hodně venku v lese. Občas jednám se soukromým vlastníkem lesa o nákupu pěti stromů, druhý den s nějakou obcí o stovkách kusů stromů. Každý den je jiný a přináší překvapení. Mohu pracovat samostatně a flexibilně v dobrém týmu.

Tyto vlastnosti by měl člověk mít, pokud chce pracovat ve stejné oblasti jako já:

Člověk musí mít rád dřevo a práce s ním ho musí těšit, musí umět komunikovat s lidmi a sžít se také s hodnotami a cíli společnosti. Důležitá je také schopnost pracovat samostatně. Je také potřeba flexibility, toto není práce „9 to 5“.

Tyto vlastnosti vystihují firmu Pfeifer jako zaměstnavatele: Firma Pfeifer je můj první a jediný zaměstnavatel. Velmi si firmy vážím, protože jsem zde dostala příležitost jako čerstvý absolvent získat praxi. Po narození našeho dítěte jsem zde mohla pracovat i nadále bez problémů na částečný úvazek. Takovouto flexibilitu a přátelskou rodinnou atmosféru nenajde člověk všude. Mí přátelé, kteří pracují také v soukromém sektoru, mi toto často závidí.

Toho si cením na pracovním prostředí ve firmě: Pracovní klima je v Lauterbachu velmi příjemné, i kontakt k vedoucím pracovníkům a spolupráce s odpovědnými osobami z jiných závodů je velmi profesionální. Mnoho mých kolegyň a kolegů se mnou v Lauterbachu začínalo. Společně jsme tento závod vystavěli. Na začátku jsme se těšili z každého nákladního auta, které přijelo s nákladem dřeva nebo odjíždělo s hotovými výrobky. Každé další rozšíření závodu jsme sledovali s napětím.

Další příspěvky „Příběhy úspěchu“