Passion for Timber
Karierní BLOG
Start your passion
k přehledu
Příběhy úspěchu

Rodina a práce jsou pro mě lépe slučitelné

Christine Brunner pracuje na částečný úvazek. Přesto je jako administrativní pracovník v místě Pfeifer v Kundlu vysoce cenným a nepostradatelným členem týmu. Za flexibilitu svého zaměstnavatele děkuje matka 13ti-leté dcery loajalitou a plným nasazením.

25 hodin týdně vyřizuje expertka na administrativu ve své nové moderní kanceláři v areálu závodu v Kundlu různé odpovědné záležitosti. Zaznamenává provozní data, vyřizuje příchozí poštu, provádí přípravné práce pro účetnictví a mzdy, kontroluje pracovní dobu a dovolenou. Díky jejím zkušenostem může takto administrativně všestranný člověk, pokud je to nutné, zaskočit také v jiných odděleních.

Od nováčka k vyhledávané všestranné pracovnici

Know-how není náhoda: Christine Brunner strávila téměř celý pracovní život u firmy Pfeifer. Po krátkém působení v cestovní kanceláři se začala v roce 1995 v Kundlu školit jako kancelářská pracovnice. Kontakt s firmou Pfeifer se od začátku vyvíjel jako hodnotný, vzpomíná si: „Mohla jsem jeden celý den „čmuchat“ v oblasti mých úkolů a už druhý den jsem dostala slib, že mohu učňovské vzdělání zahájit okamžitě. Od té doby jsem poznávala všechny oblasti v závodě od nuly a poznávala stále hlouběji všechny administrativní záležitosti.“

Mateřská dovolená ano, kariérní pokles ne

Po úspěšném dokončení učňovské přípravy byla Christine Brunner přijata jako zaměstnankyně na plný úvazek, vykonávala svou práci s pečlivostí a vášní a těšila se plné důvěře svých nadřízených. Na tom neměla nic změnit ani dvouletá mateřská dovolená. „Se svou malou dcerou jsem zůstala dva roky doma a po mateřské dovolené začala znovu pracovat. V roce 2018 jsem navýšila 20 týdenních hodin na 25. Mým měnícím se potřebám bylo vždy ze strany firmy Pfeifer bez problémů vyhověno.“, těší se Brunner, že i ona jako pracující na částečný úvazek je plnohodnotným členem týmu a má stejné možnosti k rozvoji jako kolegové zaměstnaní na plný úvazek.

Byla jsem ujištěna, že kdykoliv mohu na vlastní žádost začít pracovat na plný úvazek.

Flexibilita je všechno

Pracující rodiče, speciálně matky, velmi oceňují flexibilní pracovní dobu. Když dítě přes noc onemocní nebo se musí zorganizovat hlídání na prázdniny, ulehčí chápaví zaměstnavatelé pracujícím rodičům od stresu z těchto situací. „Jsem velmi vděčná za to, že se i při krátkodobých terminech najde vždy společné řešení. Také při plánování dovolené jsou matky u Pfeifera upřednostňovány. To znamená, že rodina a práce jsou pro mě dokonale slučitelné a já svou práci nikdy nepovažuji za břemeno, ale za obrovské obohacení.“

Velmi citovaná rovnováha mezi pracovním a soukromým životem u mě v každém případě platí.

Nezaplatitelné know-how

Z opačného pohledu představuje dlouhodobý a spolehlivý zaměstnanec, jako je Christine Brunner, velký přínos pro společnost Pfeifer. Ať už je to svědomité a odpovědné plnění jejich úkolů nebo školení nových zaměstnanců: Po 25 letém působení se Brunner dlouhodobě osobně angažuje ve společnosti - téměř jako by byla její vlastní. „Sloužit podle předpisů neumím. Za vynikající pracovní podmínky odměňuji zaměstnavatele absolutní loajalitou a vysokou mírou odhodlání, např. skončím dovolenou, když ve firmě někdo vypadne. Toto dávání a braní se oběma stranám vyplácí.“

Christine Brunner

administrativní pracovník v Kundlu

Pocit sounáležitosti po
tolika letech služby
je velmi silný.