Passion for Timber
Karierní BLOG
Start your passion
k přehledu
Příběhy úspěchu

Typický vývoj kariéry u firmy Pfeifer

„Je to příjemný pocit, když firma Pfeifer stále do něčeho investuje“

Uwe Herold

Vedoucí závodu Unterbernbach

Moje vzdělání a pracovní vývoj: V mládí jsem se vyučil truhlářem. Zkušenost, která mi velmi pomohla v mých budoucích úkolech. Po ukončení studia se zaměřením dřevařský technik v Rosenheimu jsem začal pracovat u firmy Pfeifer Holz. Zde jsem prošel několika úseky a poznal různé závody. V roce 2005 jsem začal pracovat jako asistent vedení závodu ve Schlitzu. V roce 2006 jsem přešel do Unterbernbachu jako vedoucí výroby pro paletové špalíky a pelety. Dva roky na to jsem byl povolán do Uelzenu jako odpovědný vedoucí pro skupinu výrobků špalíky. V roce 2009 jsem převzal vedení výroby špalíků v Lauterbachu. Od 2019 pracuji jako vedoucí závodu v Unterbernbachu.

Jak jsem přišel do firmy Pfeifer: Velmi jednoduše: všiml jsem si inzerátu na vypsanou pozici. Zúčastnil jsem se výběrového řízení a práci poté dostal.

To mě fascinuje na mé činnosti u
firmy Pfeifer Holz

Různorodost mé práce se mi velmi líbí. Žádný den není stejný jako ten předchozí. Potěšující je také, že má člověk dostatek prostředků k tomu, aby se mohly dát věci do pohybu.

Moje každodenní úkoly: Primárně se starám o udržení chodu výroby dle naplánovaného množství a určených nákladů a hlídám standard kvality. Dále o stálé vylepšování výrobních strojů a vývoj závodu.

Tyto vlastnosti by měl člověk mít, pokud chce pracovat ve stejné oblasti jako já: Na prvním místě je sociální kompetence. K tomu navíc potřebuje člověk značné technické povědomí a určitou míru odolnosti vůči stresu. Člověk by měl být otevřený novým trendům, aby mohl flexibilně a otevřeně hledat individuální řešení.

To mě motivuje v mých každodenních úkolech: Jednoznačně je to výsledek! Potěšující množství ve výrobě na konci dne – to je to, co mě těší a vytváří dobrou náladu u vedení společnosti a zaměstnanců. Mě osobně těší, když můžeme realizovat technické projekty s vlastním výzkumem a vývojem a dosáhnout dobrých výsledků.

Tyto vlastnosti vystihují firmu Pfeifer jako zaměstnavatele: Firma Pfeifer neustále vytváří nové obchodní oblasti. Je to příjemný pocit pracovat ve firmě, která neustále investuje do svých závodů. Kolegiální společné bytí v rámci rodinného podniku je také velmi cenné.

Toho si cením na pracovním prostředí ve firmě: Máme ve firmě nízké hierarchie a jsme neustále ve vzájemném kontaktu. Panuje zde příjemná atmosféra, která podporuje týmovost.